Në një kontekst të degraduar, seksioni "Rinia" i planit qeveritar për të mbështetur aktivitetin ka bërë të mundur shmangien e një kolapsi në rekrutime. Sipas një raporti të ndërmjetëm të paraqitur nga Ministria e Punës në Këshillin e Ministrave të 6 Janarit 2021, më shumë se një milion nën 26 janë rekrutuar me kontrata të përhershme ose me afat të caktuar prej 3 muajsh ose më shumë që nga fillimi i bonusi i jashtëzakonshëm i punësimit më 1 gusht, një nivel pothuajse i barabartë me atë të vitit 2019.

Të gjitha kompanitë, si dhe shoqatat, janë të pranueshme për skemën. Punëdhënësit kanë katër muaj nga data e ekzekutimit të kontratës për të kërkuar që shërbimet shtetërore të përfitojnë nga kjo ndihmë e paguar në kushte të caktuara nga Agjencia e Shërbimeve dhe Pagesave (ASP). Në veçanti, AEJ, për Ndihmën në punësimin e të rinjve, nuk mund t'i jepet një kompanie që ka bërë një pushim ekonomik për postin në fjalë që nga 1 janari 2020.

Shuma e saj është 4 euro maksimumi për një punonjës me kohë të plotë, pagesat bëhen në bazë tremujore me prodhimin e një certifikate të pranisë së punonjësit nga punëdhënësi, gjithmonë në