La Të dhënat e Big, dhe analiza e të dhënave në përgjithësi, zënë një vend gjithnjë e më të rëndësishëm në strategjitë e shumë organizatave. Monitorimi i performancës, analiza e sjelljes, zbulimi i mundësive të reja të tregut : aplikacionet janë të shumta dhe interesojnë sektorë të ndryshëm. Nga e-commerce tek financat, përfshirë transportin dhe shëndetin, kompanitë kanë nevojë për talente të trajnuar në mbledhjen, ruajtjen, por edhe në përpunimin dhe modelimin e të dhënave.

Ky MOOC synon kushdo që dëshiron të zbulojë bazat e shkencës së të dhënave, cilido qoftë niveli i tij. Të përqëndruara në zbulimin e koncepteve përmes videove, kuizeve dhe debateve, kurset dhe aktivitetet ofrojnë një hyrje në sfidat e mbledhjes, analizës dhe menaxhimit të të dhënave.

Vazhdoni të lexoni artikullin në faqen origjinale

LEXO  Optimizoni punën tuaj me Microsoft 365