Marketingu i drejtuar nga oferta merret me shitjen e mallrave dhe shërbimeve nga ana e ofertës dhe kërkesës. Hulumtimi i tregut nuk mjafton më për të përcaktuar nëse një produkt ose shërbim është fitimprurës. Keni një ide apo përvojë në marketingun e një produkti apo shërbimi, por nuk e dini nëse mund ta bëni? Përshkruani pikat e forta dhe avantazhet që e dallojnë produktin ose shërbimin tuaj nga konkurrenca, si dhe aspektet inovative të ofertës suaj. Në këtë kurs, ju do të mësoni konceptet e reja të marketingut që lidhen me procesin e shitjes. Do të mësoni se si të krijoni mesazhe bindëse të shitjeve dhe mesazhe të fuqishme marketingu. Në fund të trajnimit do të mund të vini në praktikë njohuritë e marra dhe të përfitoni nga avantazhet e marketingut të drejtpërdrejtë. Hulumtimi i tregut zakonisht bëhet përpara se të bëni një ofertë, por ne do t'ju tregojmë një mënyrë të shkëlqyer për të shitur oferta që do të ndryshojnë gjithçka. Si mund ta shikoni tregun nga një këndvështrim tjetër? Apo nga brenda jashtë? Çfarë do të ndodhte nëse do të fillonit me një propozim dhe do ta lidhnit më pas me tregun?

Vazhdoni të mësoni në Udemy→→→