Përshkrim

Njihni fazat kryesore të marrëdhënies tregtare në BtoB për të strukturuar qasjen tuaj, për të fituar efikasitet dhe për të vendosur shanset në anën tuaj për të shitur. Si të silleni me gojë, përgatitni një skenar tipik takimi, adoptoni teknikat e duhura të shitjeve dhe negociatave, zotëroni kohën e takimit.

Mirëmbajtja komerciale në përgjithësi përbëhet nga 9 faza:

– kontakti i parë: krijimi i atmosferës

– hyrja: katran

– pyetja: dëgjim aktiv

– fusha e shitjeve: ju keni një problem, unë kam zgjidhjen

- përgjigje ndaj kundërshtimeve

- negociatat tregtare

- përfundimi: nënshkrimi

- kërkesa për rekomandime

- marrja e lejes

Vazhdoni të lexoni artikullin në faqen origjinale

LEXO  Menaxhoni organet përfaqësuese të punonjësve