Megjithatë asgjë nuk ndryshon për kompanitë! 

Në të vërtetë, metodat e financimit të kurseve të trajnimit të ndjekura nga punonjësit në veprimtari të pjesshme nuk do të ndryshojnë! OCAPIAT ka vendosur të mobilizohet burime shtesë për t'ju lejuar të përfitoni nga mbulimi 100% i kostove arsimore dhe të mbështeten në këtë periudhë të vështirë.

Këto rregulla zbatohen për të gjitha dosjet e Trajnimit FNE të paraqitura tek këshilltarët tuaj OCAPIAT në rajon midis 02 nëntorit dhe 31 dhjetorit 2020.

Kujtohet se veprimet e trajnimit duhet të përfundojnë në mënyrë të domosdoshme para datës 30 qershor 2021 më së voni ...

Vazhdoni të lexoni artikullin në faqen origjinale

LEXO  Financimi i inovacionit