Trajnim premium plotësisht falas i OpenClassrooms

Këto tema përbëjnë bazën për zbatimin e praktikave më të mira. Trajnimi fokusohet në zbatimin e masave bazë të sigurisë. Dymbëdhjetë praktika më të mira janë zhvilluar për të adresuar çështjen e sigurisë së IoT.

Objektivat e kursit.

– Jepni informacion mbi funksionimin, rreziqet dhe çështjet e sigurisë që lidhen me përdorimin e objekteve të lidhura.

– Jep udhëzime bazë, të quajtura “praktikat më të mira”.

– Mundësoni pjesëmarrësit të kuptojnë mekanizmat më komplekse të praktikave më të mira të sigurisë, siç është vërtetimi.

Së fundi, për secilën praktikë, shpjegoni se si mund të zbatohet për objektet e lidhura.

Vazhdoni të lexoni artikullin në faqen origjinale→

LEXO  Filloni me Microsoft 365