Mekanika bën të mundur njohjen e evolucionit dinamik të trupave sipas forcave të aplikuara, por gjithashtu bën të mundur që fusha të jetë mjaft rezistente dhe të respektohet jeta e parashikuar fillimisht. Këto përllogaritje të përmasave kalojnë përmes njohjes së deformimeve dhe shpërndarjes së forcave brenda fushës së studiuar. Kjo çon në nocionin e kufizimit i cili është shumë i dobishëm për vërtetimin e performancës së mirë të sistemit. Pas ndjekjes së këtij kursi, do të jeni në gjendje të kuptoni dhe zbatoni formulat e përdorura në kodet e llogaritjes strukturore. Ju do të jeni në gjendje të përmasoni elementë të thjeshtë që punojnë në domenin elastik.

Vazhdoni të lexoni artikullin në faqen origjinale →

Vazhdoni të lexoni artikullin në faqen origjinale

LEXO  Marrëveshje kolektive: a duhet të paguani një bonus të ndryshueshëm për një punonjës në pushimin e lehonisë?