Cilado qoftë puna juaj në biznes, ju kërkohet të merrni pjesë, të organizoni dhe të drejtoni takime. Ky trajnim ju ofron në pak më pak se një orë një grup mjetesh për të përgatitur, nisur dhe përfunduar siç duhet takimet tuaja. Nëpërmjet këtij kursi do të shihni llojet e ndryshme të takimeve, qëndrimet e pjesëmarrësve dhe disa rregulla thelbësore të komunikimit.

Do të mësoni gjithashtu shumë teknika lehtësimi dhe rregullimi të takimeve. Ky trajnim është i pasuruar me tre skenarë takimesh për të ilustruar atë që keni mundur të mbani mend. Gjithashtu, këta skenarë do t'ju lejojnë të analizoni elementë të ndryshëm thelbësorë për të përgatitur takime në situata të ndryshme...

Vazhdoni të lexoni artikullin në faqen origjinale →