Trajnim premium plotësisht falas i OpenClassrooms

Planifikimi i burimeve njerëzore dhe aftësive është një sfidë e madhe për shumicën e organizatave. Kjo përfshin zhvillimin e njohurive bazuar në strategjinë e rritjes së kompanisë dhe përafrimin e aftësive ekzistuese me nevojat afatmesme.

Kjo do të thotë që departamenti i burimeve njerëzore duhet të analizojë dhe diagnostikojë objektivat strategjike të kompanisë, të zhvillojë një plan veprimi për rekrutimin, trajnimin dhe lëvizshmërinë së bashku me të gjithë aktorët.

Komunikimi është thelbësor, pasi palët e interesuara, menaxherët dhe punonjësit duhet të përfshihen në proces që ndryshimi të jetë i suksesshëm dhe të arrihen objektivat e biznesit.

Zbatimi i një plani për zhvillimin e njerëzve dhe aftësive mund të krijojë mundësi të rëndësishme për zhvillimin e punonjësve dhe organizativ. Megjithatë, ka edhe rreziqe nëse çështjet dhe proceset ligjore, sociale dhe afariste nuk kontrollohen.

Dëshironi të mësoni se si ta dizajnoni këtë mjet kompleks, por strategjik për organizatën tuaj dhe punonjësit tuaj? Nëse po, atëherë ndiqni këtë kurs!

Vazhdoni të lexoni artikullin në faqen origjinale→