Procesi i referohet një sërë aktivitetesh të ndërlidhura ose ndërvepruese që kontribuojnë në krijimin e vlerës së shtuar për një organizatë. Ai mund të strukturohet në procedura të ndryshme që përfaqësojnë hapat e nevojshëm për të arritur objektivat organizative. Proceset përfaqësojnë rrjedhat e informacionit dhe burimeve.

Sot thelbësore në botën e biznesit, menaxhimi i procesit ofron shumë përparësi: Lehtësoni menaxhimin e organizatës, keni vizibilitet në praktikat dhe metodat e departamenteve të kompanisë, përmirësoni shërbimin ndaj klientit, zvogëloni kostot ose zbutur rreziqet.

Ky trajnim ju ofron të mësoni se si të zotëroni një mjet thelbësor të menaxhimit të procesit: grafikun e rrjedhës. Duke përdorur softuerin Microsoft Visio, do të mësoni se si të ndërtoni…

Vazhdoni të lexoni artikullin në faqen origjinale →

LEXO  Zoho Books Biznes Menaxhimi Financiar Walkthrough