Trajnim premium plotësisht falas i OpenClassrooms

Qëllimi i kësaj lënde është të shpjegojë bazën ligjore për krijimin, menaxhimin dhe përfundimin e marrëdhënieve të punës.

Për të dhënë një pasqyrë të kuadrit ligjor të marrëdhënieve të punës, do të paraqesim parimet bazë që kanë të bëjnë me krijimin, menaxhimin dhe përfundimin e marrëdhënieve të punës.

Le të rishikojmë:

– Dispozitat ligjore përkatëse dhe artikulimi i tyre

– Llojet e kontratave të punës që punëdhënësit mund të zgjedhin sipas nevojave të tyre, për shembull llojin e kontratës (të përhershme ose me afat të caktuar) dhe përdorimin e kohës së punës (me kohë të plotë, me kohë të pjesshme).

– Pasojat e zgjidhjes së kontratës së punës.

Vazhdoni të lexoni artikullin në faqen origjinale→