Trajnim premium plotësisht falas i OpenClassrooms

Në çdo biznes, i madh apo i vogël, dialogu midis punëdhënësit dhe punonjësve është një pjesë e rëndësishme e të bërit biznes. Për dialog të tillë ligji parashikon struktura specifike. Organet që përfaqësojnë dhe mbrojnë interesat e punonjësve. Këto janë organet përfaqësuese të stafit.

Dëshironi të dini se si funksionojnë këto organe për kompaninë tuaj dhe cilat janë detyrimet e punëdhënësit në këtë drejtim?

Ky kurs do t'ju ofrojë informacionin bazë të nevojshëm për të kuptuar përfaqësimin e punëtorëve, si ta organizoni atë dhe më e rëndësishmja, si ta menaxhoni atë pa frikë se mos bëni gabime.

Vazhdoni të lexoni artikullin në faqen origjinale→