Përshkrim

Objektivi i këtij trajnimi hyrës është të lejojë drejtuesit e mundshëm të projektit të njohin hapat thelbësorë në ngritjen e një projekti dhe mbi të gjitha të gjejnë disa burime financimi.

Ai ka për qëllim kryesisht projekte arsimore dhe shkollore. Për më shumë mjete të përgjithshme të menaxhimit të projektit si grafiku Gantt, harta e mendjes, vizionet strategjike, taktike dhe operacionale, ju lutemi shikoni trajnimet tona të tjera 🙂

Terminologjia e përdorur:

  • lëvizshmëri
  • orar retro
  • Projekti Gantt
  • përhap
  • kualifikimi
  • partneriteti strategjik
  • qëndrim gjuhësor dhe kulturor

Burimet e përfshira në trajnim:

  • video me cilësi të lartë duke përfshirë "kokat që flasin", prezantime të rrëfyera dhe prezantime prezantimi
  • Lidhje me programin e trajnimit që përmban të gjitha

Vazhdoni të lexoni artikullin në faqen origjinale

LEXO  Pyetje dhe përgjigje Frank punë