Ndër kurset e planifikuara në kurset e trajnimit IFOCOP, moduli "Të mësosh për të mësuar" fton nxënësit të reflektojnë mbi kushtet e të mësuarit të tyre dhe sugjeron që ata të vënë të gjitha shanset në anën e tyre për të pasur sukses në realizimin e suksesshëm të projektit të tyre të rikualifikimit. Melinda, 21, dhe Sandrine, 50, kanë rënë dakord të ndajnë mendimet e tyre për këtë çështje.

Të mësuarit për të mësuar është një parakusht thelbësor për suksesin e trajnimit tuaj. Nëse për disa, mësimet e trajnerit dhe trajnerit Karine di Fusco "Janë çështje të sensit të përbashkët" et "Rrjedha natyrshëm"Ky është gjithashtu një lajm i mirë, ai tregon se, në IFOCOP, nxënësit që kërkojnë trajnime praktike dhe operacionale kanë një shpirt praktik!

Por kjo nuk do të thotë, megjithatë, që të pyesësh për kushtet e të mësuarit dhe metodat e rishikimit të tij është bërë e tepërt. Krejt e kundërta! A nuk keni ndjerë kurrë ndonjë vështirësi në asimilimin e një "blloku" teorik, A jeni ndjerë ndonjëherë të dekurajuar nga ideja e shkrimit të një raporti praktike, një detyre ose një raporti ushtrimesh? A keni hasur ndonjëherë në probleme të kujtesës kur, megjithatë, ju