Deri në fund të këtij kursi, ju do të jeni në gjendje të:

  • Identifikoni funksionimin e një kooperativë
  • Integrimi i origjinës së kooperativave bujqësore në Francë dhe në mbarë botën
  • Të kuptojë qeverisjen specifike të kooperativave bujqësore
  • Projektoni veten në profesionet bujqësore dhe kooperativiste

Përshkrim

MOOC on Agricultural Cooperation ju ofron një udhëtim unik 6-javor në zemrën e bashkëpunimit bujqësor!

Falë videove të kurseve, dëshmive, ushtrimeve dhe dy lojërave Serioze, do të mund të thelloni njohuritë tuaja për funksionimin dhe parimet kryesore të një kooperativë bujqësore, historinë e lëvizjes së kooperativës, qeverisjen e një kooperativë etj.

Vazhdoni të lexoni artikullin në faqen origjinale →

Vazhdoni të lexoni artikullin në faqen origjinale

LEXO  Profesionet e kontabilitetit dhe menaxhimit