Nga 15 qershori 2021

Kur të drejtat e CPF të punonjësve të sektorë që i përkasin Ocapiat janë të pamjaftueshme, është e mundur të kërkohet fonde shtesë nga OCAPIAT për të qenë në gjendje të financojë pjesën e mbetur të projekteve të trajnimit.

Në disa raste, dhe kjo është një risi e zbatuar nga 15 qershori 2021, a kontributi i bashkë-ndërtimit jepet nga OCAPIAT (në kushte të caktuaras).

Kush shqetësohet dhe për cilin trajnim? Të gjitha kompanitë me më pak se 50 të punësuar, Cilado qoftë sektori i tyre, ata duhet të jenë anëtarë të OCAPIAT dhe mund të përfitojnë nga financimi deri në: 100% të pjesës së mbetur për t'u paguar Për çdo certifikim të kualifikuar për CPF (tituj, diploma, çertifikatë kualifikimi profesional, CléA, etj.). Vetëm ndërmarrjet me më shumë se 50 të punësuar në sektorin e ushqimit (dhe duke përjashtuar kompanitë në sektorin e transportit dhe eksportit të pemëve dhe perimeve dhe kompanitë në rrjetin e qendrave të ekonomisë rurale), do të financohen nga OCAPIAT deri në: 1 € për një certifikatë të kualifikimit profesional 800 1 € për një titull profesional ose diplomë 600 € për çertifikimet CléA dhe CléA Numérique

Vazhdoni të lexoni artikullin në faqen origjinale

LEXO  Kombinimi i praktikave tona të mësimdhënies dhe trajnimit (TEAM)