AFEST + bonus Kompania juaj angazhohet në trajnime në modalitetin AFEST (Action Situation Training Action) elle përfitimet nga: Financimi i shpërblimit të punonjësve të praktikantit, FESTeur Hapja e hapur ndaj veprimeve individuale të trajnimit nën plani i zhvillimit të aftësive (brenda kufijve të fondeve në dispozicion)   Konkretisht, OCAPIAT rimburson kompaninë tuaj për pagën e punonjësit tuaj mësues brenda kufirit të dyfishtë prej 12 € / orë të ngarkuar bruto dhe 1000 € për punonjës dhe në vit. Për të ditur më shumë: Për këtë financim, këshillohuni me kartelë prezantimi ose kontaktoni këshilltarin tuaj OCAPIAT. Rreth AFEST dhe ku mund të përfitoni nga mbështetja për modelimin e një AFEST në kompaninë tuaj, shkoni te artikulli i kohës AFEST.

Kërkesat nuk mund të bëhen për veprime të financuara nga skema e kompetencave BOOST.

Bonusi AFEST nuk përbën një plotësim të pajisjeve të tjera të ofertës specifike të investimeve.