Trajnim premium plotësisht falas i OpenClassrooms

Një profesionist i pavarur mban shumë kapele: ai është mbi të gjitha një ofrues shërbimi, por edhe një sipërmarrës, një strateg, një kontabilist dhe…

Përkthyes të pavarur, si punonjësit, e shkëmbejnë kohën dhe aftësitë e tyre me para. Megjithatë, ndryshe nga punonjësit, ata nuk përfitojnë pagë të garantuar apo fikse. Prandaj ata duhet të gjejnë klientë të rregullt për të mbështetur veten.

Kjo mund të jetë një përgjegjësi shumë e rëndë! Megjithatë, shitja mund të mësohet dhe zotërohet nga kushdo. Strategjia dhe përgatitja janë po aq të rëndësishme për suksesin tuaj të shitjeve sa edhe veprimet tuaja.

Në këtë kurs, ju do të mësoni teknikat e shitjeve të përshtatura për nevojat tuaja. Do të keni gjithçka që ju nevojitet për të kërkuar klientë dhe për të mbyllur marrëveshje.

Jo vetëm që do të fitoni përvojë në shitje, por do të jeni të sigurt se do t'i përdorni aftësitë tuaja në shitje në karrierën tuaj të ardhshme, pasi aftësia për të shitur veten është një avantazh i vërtetë në tregun e punës.

Vazhdoni të lexoni artikullin në faqen origjinale→