Mekanizmi për rritjen e shkallës së lejimit të aktivitetit të pjesshëm është veçanërisht i hapur për të ashtuquajturit sektorë të lidhur aktiviteti i të cilave varet nga sektorë që lidhen me turizmin, hotelet, restorantet, sportet, kultura transporti i njerëzve, ngjarjeve dhe të cilët përjetojnë një rënie në qarkullimin e tyre prej të paktën 80% gjatë periudhës ndërmjet 15 marsit dhe 15 majit 2020.

Kjo rënie mund të vlerësohet:

  • ose në bazë të xhiros (qarkullimit) të vërejtur gjatë së njëjtës periudhë të vitit paraprak;
  • ose, nëse punëdhënësi dëshiron, në raport me xhiron mesatare mujore për vitin 2019 të reduktuar në 2 muaj.

Për kompanitë e krijuara pas 15 marsit 2019, rënia e xhiros vlerësohet në lidhje me xhiron mesatare mujore gjatë periudhës ndërmjet datës së krijimit të kompanisë dhe 15 marsit të vitit 2020, e reduktuar në dy muaj.

Disa nga këto kompani duhet të përmbushin një detyrim të ri. Kjo ka të bëjë me:

  • bizneset artizanale të cilat duhet të gjenerojnë të paktën 50% të xhiros së tyre nga shitja e produkteve ose shërbimeve të tyre në panaire dhe ekspozita;
  • Profesionet e dizajnit grafik, profesionet specifike të botimit, komunikimi dhe projektimi i stendave dhe hapësirave kalimtare të cilat duhet të arrijnë të paktën 50% të xhiros së tyre me një ose më shumë kompani në sektorin e organizimit të panaireve, eventeve…

Vazhdoni të lexoni artikullin në faqen origjinale

LEXO  Ngacmimi moral, keqbesimi i punonjësve dhe caktimi i kushteve të mosmarrëveshjes