Në mënyrë që të mbështesë rekrutimin e 1 të rinjve në VSE, SME dhe ETI në tregtitë e tranzicionit ekologjik, një bonus prej 000 € do t'i paguhet kompanisë që mirëpret talentin në Vullnetarizmin Territorial në Biznes (VTE) " Jeshile ".

Për çfarë bëhet fjalë ?

Një shtyllë e vërtetë e planit France Relance, tranzicioni ekologjik është sot një vektor i rritjes që krijon aktivitete të reja, vende pune dhe pasuri. Drejtuesit e biznesit, të përfshirë çdo ditë në detyra të shumta të menaxhimit të parave të gatshme, librin e porosive të tyre dhe burimet e tyre njerëzore, kanë nevojë për mbështetje në mënyrë që të angazhohen për tranzicionin ekologjik.

VTE, i nisur në 2018, është një program i operuar nga Bpifrance i cili jep mundësinë për të studiuar studentë të studiuar ose të sapo diplomuar nga arsimi i lartë për të hyrë në pozicionet e përgjegjësisë në VSEs franceze, NVM-ve dhe kapakëve të mesëm.

Si pjesë e planit të France Relance "1 i ri 1 zgjidhje", Green VTE është një mundësi për ta:
përvetësojnë aftësi të forta dhe diferencojnë përvojën profesionale;
të ketë një vizion të plotë dhe tërthor të ndërmarrjes, si dhe të sfidave të saj të ardhshme të lidhura me tranzicionin ekologjik;
të jesh në afërsi të një menaxheri biznesi;
de