Gjendja e jashtëzakonshme shëndetësore dhe masat e kontrollit për të luftuar përhapjen e Covid-19 ngrenë pikëpyetje për 3,4 milionë punëdhënësit individualë.

A është e mundur të vazhdojnë të sjellin punonjësit e tyre në shtëpi? Dado, kujdestare, ndihmëse shtëpiake, etj. a kanë të drejtë tërheqjeje apo të drejtë papunësie të pjesshme? Në cilat kushte? Këtu janë përgjigjet e pyetjeve tuaja.

A mund të vijë punonjësi i shtëpisë tuaj dhe të punojë për ju?

Po. Mbyllja nuk e ndalon punonjësin e shtëpisë të vijë në shtëpinë tuaj (natyrisht jashtë orëve kur i gjithë trafiku mund të ndalohet). Nëse teleworking nuk është e mundur, udhëtimi për qëllime biznesi është i autorizuar. Punonjësi juaj duhet të ketë një certifikatë për nder të udhëtimit të jashtëzakonshëm sa herë që ai vjen në vendin tuaj si dhe a dëshmi e udhëtimit të biznesit që do të duhet të plotësoni. Ky dokument i fundit është i vlefshëm për kohëzgjatjen e burgimit.

Kur jeni prezent, sigurohuni që të respektoni gjestet pengesë të rekomanduara nga autoritetet për të ruajtur shëndetin dhe sigurinë e punonjësit tuaj: mos u shtrëngoni