A keni nevojë për lejen tuaj për studime, trajnime apo aktivitete profesionale? Gjeni se si ta financoni atë!

Lëvizshmëria është një çështje reale për integrimin profesional: në disa zona, leja e drejtimit është një leje e vërtetë pune, veçanërisht për të rinjtë. Zbuloni rreth zgjidhjeve dhe ndihmës shtetërore që ju ndihmojnë të financoni patentën tuaj të drejtimit.

Që nga 1 janari 2019, Nxënësit e rritur mund të përfitojnë nga ndihma shtetërore prej 500 eurosh për të financuar patentë shoferin e tyre. Gjithçka që duhet të dini në lidhje me ndihmën e financimit për lejen e drejtimit B për praktikantët.

Merrni parasysh të përdorni llogarinë tuaj personale të trajnimit (CPF) për të financuar provimin e patentë shoferit (kodi dhe mësimet e makinës).
Për të përfituar prej tij, duhet që të dy:

marrja e lejes kontribuon në arritjen e një projekti profesional ose në promovimin e sigurisë së karrierës profesionale të mbajtësit të llogarisë; dhe se mbajtësi i llogarisë nuk i nënshtrohet pezullimit të licencës së tij ose ndalimit të aplikimit për licencë (ky detyrim verifikohet nga një certifikatë për nderin e personit në fjalë).
Për t'u mbuluar, kjo përgatitje duhet të sigurohet nga një institucion i aprovuar dhe