Ky Mooc u bashkëprodhua nga Class'Code Association dhe Inria.

Në një kohë kur tranzicioni ekologjik shpesh rimon me tranzicionin dixhital, po në lidhje me ndikimet mjedisore të teknologjisë dixhitale? A është zgjidhja dixhitale?

Nën mbulesën e virtualizimit dhe dematerializimit, është në fakt një ekosistem i tërë që konsumon energji dhe burime jo të rinovueshme dhe po shpërndahet me shpejtësi të madhe.

Ndërsa u deshën gati 50 vjet për të marrë masën e ndryshimit të klimës, për të stabilizuar treguesit dhe të dhënat, arrihet në një konsensus që lejon veprimin.

Ku jemi në aspektin dixhital? Si të gjesh rrugën në informacionin dhe fjalimet ndonjëherë kontradiktore? Në cilat masa duhet të mbështeteni? Si të filloni tani për të vepruar për një dixhital më të përgjegjshëm dhe më të qëndrueshëm?