Print Friendly, PDF & Email

Kur studion shkencën dhe shëndetin, duhet të asimilosh mijëra fjalë. Këto fjalë janë bërë nga një numër tullash, numri i të cilave është i kufizuar dhe të cilat janë të lehta për t'u njohur. Qëllimi i kursit është t'ju njohë me këto tulla dhe gjithashtu me metodën e montimit të tyre, në mënyrë që, përballë një fjale që nuk e keni parë kurrë më parë, të jeni në gjendje ta zbërtheni dhe të nxirrni kuptimin e saj falë njohurive që do të keni fituar.

Prandaj, ky kurs falas online fokusohet në etimologjinë e fjalorit shkencor dhe mjekësor. Ai u drejtohet nxënësve të shkollave të mesme që përgatiten për PACES, trajnime paramjekësore, studime shkencore, STAPS... Gjithashtu u drejtohet studentëve të këtyre kurseve të ndryshme, si dhe të gjithë të interesuarve për etimologjinë.

Përveç kësaj, ky MOOC ofron përgatitje shtesë, pasi fjalët dhe morfemat (d.m.th. "blloqet ndërtuese etimologjike" të fjalëve) do t'ju prezantojnë me disiplina të reja shkencore që mund të mos i dini ende: anatomia, biologjia qelizore, biokimia ose embriologjia për shembull.

Vazhdoni të lexoni artikullin në faqen origjinale

LEXO  Shkruaj një CV