Lehtësimi i tranzicionit profesional të punonjësve të prekur nga pasojat sociale të krizës shëndetësore, ky është objektivi i sistemit të Tranzicionit Kolektiv.

Ajo u drejtohet punonjësve të cilëve u kërcënohet puna dhe të cilët pozicionohen në profesione premtuese për të cilat ekziston një nevojë e paplotësuar në vend.

Ky sistem do të financohet nga Formacioni FNE në shumën prej 500 milion euro dhe nga kompanitë e interesuara ...

 

Vazhdoni të lexoni artikullin në faqen origjinale

LEXO  Falas: Hapat tuaj të parë në Pinterest