Në "Përmbledhjen e Kërcënimeve Kompjuterike", Agjencia Kombëtare e Sigurisë së Sistemeve të Informacionit (ANSSI) shqyrton tendencat kryesore që kanë shënuar peizazhin kibernetik në vitin 2021 dhe nxjerr në pah rreziqet e zhvillimit afatshkurtër. Ndërsa përgjithësimi i përdorimeve dixhitale – shpesh i kontrolluar dobët – vazhdon të përfaqësojë një sfidë për kompanitë dhe administratat, agjencia vëren një përmirësim të vazhdueshëm në kapacitetet e aktorëve keqdashës. Kështu, numri i ndërhyrjeve të provuara në sistemet e informacionit të raportuara në ANSSI u rrit me 37% midis 2020 dhe 2021 (786 në 2020 krahasuar me 1082 në 2021, pra tani gati 3 ndërhyrje të vërtetuara në ditë).

Vazhdoni të lexoni artikullin në faqen origjinale

LEXO  5 Hack për të fituar Abonentët në YouTube