“Viktima” është një vlerë themeluese e kulturës perëndimore. Në të njëjtën kohë, viktima është pjesë e përditshmërisë sonë përmes mediave dhe diskutimeve tona kur lajmet tragjike sfidojnë dhe prishin siguritë tona. Megjithatë, qasja e tij shkencore është relativisht e kohëve të fundit. Ky kurs online fton pjesëmarrësit të vënë në perspektivë konceptin e "viktimës" përmes kontributeve të ndryshme teorike dhe shkencore. Ky kurs propozon, para së gjithash, të analizohen sipas një qasje socio-historike konturet e konceptit të viktimës, të cilat përcaktojnë perceptimin që kemi për të sot. Së dyti, kjo lëndë trajton format e ndryshme të viktimizimit nga këndvështrimi kriminalistik dhe psiko-mjekësor juridik, çështjen e traumës psikologjike dhe mjetet institucionale dhe terapeutike për t'i ardhur në ndihmë viktimave.

Ai ofron një analizë të detajuar të koncepteve dhe nocioneve kryesore të viktimologjisë. Është gjithashtu rasti për të kuptuar mekanizmat e ndihmës për viktimat që janë krijuar në vendet frëngjishtfolëse (belg, frëngjisht, zviceran dhe kanadez).

Vazhdoni të lexoni artikullin në faqen origjinale

LEXO  Me kohë të pjesshme: tejkalimi i kohës ligjore të punës çon në rikualifikimin e kontratës me kohë të plotë