Përveç planit të rimëkëmbjes, qeveria ka vendosur për të mobilizuar një buxhet të jashtëzakonshëm prej 100 milion euro "për të ruajtur pasurinë e shoqatave franceze" gjatë periudhës 2020-2022.

Në këtë kontekst, 45 milionë euro do t'i kushtohen masave të asistencës në para përmes Francës aktive. Kjo ndihmë do të merrte formën e "një kontrate kontributi nga 0% deri në 30.000 euro për 5 vjet, një kredi stimuluese me 0% mbi 18 muaj deri në 100.000 euro ose edhe një hua kapitali midis 2 dhe 4% deri në 500.000 euro mbi 10 vjet”, saktësoi Sekretari i Shtetit. Të gjitha shoqatat do të ishin të pranueshme për këtë pajisje, "edhe nëse më e vogla do të jetë sigurisht më e interesuara".

Për më tepër, sipas Sarah El Haïry, "40 milionë euro të tjera do të synohen për shoqatat më të mëdha për të forcuar fondet e tyre - shpesh të pamjaftueshme - për t'u mundësuar atyre të investojnë në projektet e tyre të zhvillimit në afat të gjatë dhe të kenë akses në kredi. Për ta bërë këtë, ata do të jenë në gjendje të emetojnë obligacione në të cilat Banka e Territorit mund të abonohet pas analizës së projekteve”.

Më në fund, vendimi ishte shpallur tashmë si pjesë e ...