Sistemi Pro-A bën të mundur në veçanti të përgatisë, përmes trajnimit ose përmes VAE, një çertifikim që shfaqet në listën e një marrëveshje të zgjatur dege, e cila mori parasysh kriteret e ndryshimit të fortë në aktivitet dhe rrezikun e vjetërsimi i aftësive.

Për sektorin e ushqimit, duke ndjekurMarrëveshja e 21 janarit 2020 (botuar në OJ të 14 nëntorit 2020), OCAPIAT ju ofron një udhëzues interaktiv për të gjetur rrugën tuaj:

në hartëzimin e ri të 208 certifikimeve profesionale të përshtatshme për Pro-A. sipas 2 kritereve: FUNKSIONI në kompani (prodhimi, mirëmbajtja, HR) dhe PROFESIONI i kryer nga punonjësi.

Për të mësuar më shumë rreth Pro A, ju ftojmë të konsultoheni me tonat seksioni përkatës me fleta e prezantimit të pajisjes