Pse të kërkoni alternativa për shërbimet e Google?

Shërbimet e Google si kërkimi, emaili, ruajtja në renë kompjuterike dhe sistemi operativ Android përdoren gjerësisht në mbarë botën. Megjithatë, mbështetja e tepërt në këto shërbime mund të jetë çështjet e privatësisë dhe siguria e të dhënave.

Google mbledh një sasi të madhe të të dhënave të përdoruesit, të cilat mund të përdoren për qëllime reklamimi ose të ndahen me palët e treta. Për më tepër, Google ka qenë i përfshirë në skandale të shkeljes së privatësisë në të kaluarën, gjë që rriti shqetësimet e përdoruesve për sigurinë e të dhënave të tyre.

Përveç kësaj, përdorimi i tepërt i shërbimeve të Google mund t'i lërë përdoruesit të cenueshëm ndaj ndërprerjes së shërbimit në rast të një ndërprerjeje ose problemi me serverët e Google. Kjo mund të çojë në ndërprerje në aktivitetet e përditshme, si qasja në email ose dokumente të rëndësishme.

Për këto arsye, shumë përdorues po kërkojnë alternativa ndaj shërbimeve të Google për të reduktuar varësinë e tyre nga ekosistemi Google. Në seksionin tjetër, ne do të shikojmë opsionet e disponueshme për ata që kërkojnë të reduktojnë varësinë e tyre nga Google.

Alternativa për shërbimet e kërkimit të Google

Google është motori më i popullarizuar i kërkimit në botë, por ka alternativa që ofrojnë rezultate të përshtatshme dhe të sakta kërkimi. Alternativat e Google përfshijnë:

 • Bing: Motori i kërkimit i Microsoft ofron rezultate kërkimi të ngjashme me ato të Google.
 • DuckDuckGo: Një motor kërkimi i fokusuar në privatësi që nuk gjurmon përdoruesit apo ruan të dhënat e tyre.
 • Qwant: një motor kërkimi evropian që respekton privatësinë e përdoruesve duke mos mbledhur të dhënat e tyre.

Alternativa për shërbimet e emailit të Google

Google ofron disa shërbime të postës elektronike, duke përfshirë Gmail. Megjithatë, ka edhe alternativa për këto shërbime, si p.sh.

 • ProtonMail: Një shërbim email i përqendruar te siguria dhe privatësia që ofron kriptim nga fundi në fund.
 • Tutanota: një shërbim gjerman i postës elektronike që ofron kriptim nga fundi në fund dhe nuk mbledh të dhëna të përdoruesit.
 • Zoho Mail: Një shërbim email që ofron funksione të ngjashme me Gmail, por me një ndërfaqe më të thjeshtë dhe kontroll më të mirë të të dhënave.

Alternativa për shërbimet e ruajtjes së cloud të Google

Google ofron disa shërbime të ruajtjes në renë kompjuterike, si Google Drive dhe Google Photos. Megjithatë, ka edhe alternativa për këto shërbime, si p.sh.

 • Dropbox: Një shërbim i njohur dhe i lehtë për t'u përdorur për ruajtjen e resë kompjuterike që ofron ruajtje të kufizuar falas dhe plane me pagesë me më shumë veçori.
 • Mega: Një shërbim i ruajtjes së cloud me bazë në Zelandën e Re që ofron kriptim nga fundi në fund dhe shumë hapësirë ​​​​ruajtjeje falas.
 • Nextcloud: një alternativë me burim të hapur për Google Drive, e cila mund të strehohet vetë dhe të personalizohet për të përmbushur nevojat specifike të përdoruesve.

Alternativa për sistemin operativ Android të Google

Android është sistemi operativ celular më popullor në botë, por ka edhe alternativa për ata që kërkojnë të reduktojnë varësinë e tyre nga Google. Alternativat për Android përfshijnë:

 • iOS: Sistemi operativ celular i Apple që ofron një përvojë të qetë të përdoruesit dhe veçori të avancuara.
 • LineageOS: Një sistem operativ celular me burim të hapur i bazuar në Android, i cili ofron kontroll të plotë mbi funksionalitetin e sistemit.
 • Ubuntu Touch: një sistem operativ celular me burim të hapur i bazuar në Linux, i cili ofron një përvojë unike të përdoruesit dhe personalizim të shkëlqyeshëm.

Alternativat e Shërbimeve të Google për Privatësi më të Mirë

Ne kemi shqyrtuar alternativat ndaj kërkimit, postës elektronike, ruajtjes në renë kompjuterike dhe shërbimeve të sistemit operativ celular të Google. Alternativat si Bing, DuckDuckGo, ProtonMail, Tutanota, Dropbox, Mega, Nextcloud, iOS, LineageOS dhe Ubuntu Touch ofrojnë opsione për përdoruesit e ndërgjegjshëm për privatësinë.

Në fund të fundit, zgjedhja e alternativave varet nga nevojat dhe preferencat individuale të secilit përdorues. Duke eksploruar alternativat e disponueshme, përdoruesit mund të kenë kontroll më të mirë mbi të dhënat e tyre dhe privatësinë në internet.