Punë në telefon: cilat janë rekomandimet aktuale?

Puna në telefon duhet të jetë rregull për të gjitha aktivitetet që e lejojnë atë. Duhet të jetë 100% për punonjësit që mund të kryejnë të gjitha detyrat e tyre nga distanca. Sidoqoftë, që nga 6 janari 2021, një punonjës mund të kërkojë të kthehet ballë për ballë një ditë në javë maksimalisht, me marrëveshjen tuaj (shih artikullin tonë "Protokolli kombëtar: relaksimi i rekomandimit të teleworking në 100%").

Megjithëse masat shëndetësore janë forcuar kohët e fundit, veçanërisht në lidhje me distancimin shoqëror dhe maskat, dhe Kryeministri njoftoi më 29 janar një përdorim efektiv të telepunimit të përforcuar, asnjë ndryshim nuk u bë në protokollin shëndetësor mbi këtë temë. Teleworking që nga 6 janari.

Në udhëzimin që sapo ka lëshuar për inspektoratet e punës, Drejtoria e Përgjithshme e Punës riafirmon shumë qartë sedetyrat janë të punueshme me tele, ato duhet të punohen me tele. Puna në telefon mund të jetë totale nëse e lejon natyra e detyrave ose e pjesshme nëse vetëm detyra të caktuara mund të kryhen në distancë.

Kushtëzohet mundësia e kthimit personalisht një ditë në javë për të parandaluar rrezikun e izolimit ...