Përshkrim

Në këtë trajnim, unë ju tregoj se si të fitoni të ardhurat tuaja të para në internet përmes anëtarësimit.

Unë gjithashtu ju mësoj të zotëroni 2 aftësitë thelbësore për ta bërë lidhjen si një profesionist.

Ky trajnim do të flasë për platformën e re të filialeve, gypat e shitjeve dhe reklamat në Facebook.

Në fund të trajnimit do të jeni në gjendje të ndërmerrni veprime dhe të filloni të gjeneroni fitime.