Gjurmimi i thjeshtuar i kohës me integrimin e Harvest dhe Gmail

Kontrolli i kohës është një faktor kyç në sigurimin e performancës së çdo biznesi. Integrimi i Harvest dhe Gmail ofron një zgjidhje inovative për të optimizuar menaxhimin e kohës së profesionistëve. Zbuloni se si kombinimi i këtyre dy shërbimeve mund t'ju ndihmojë të organizoni më mirë punën tuaj të përditshme.

Integrimi i Harvest dhe Gmail, sipas faqes zyrtare të Harvest (https://www.getharvest.com/integrations/google-workspace), e bën më të aksesueshëm gjurmimin e kohës direkt nga kutia juaj hyrëse e Gmail. Në të vërtetë, ju mund të filloni dhe ndaloni kohëmatësit për detyrat dhe projektet tuaja pa pasur nevojë të largoheni nga Gmail.

Shfrytëzoni Harvest për Gmail për kontroll më të mirë të kohës së punës

Për të përfituar plotësisht nga ky integrim, ndiqni disa hapa të thjeshtë. Fillimisht hyni në llogarinë tuaj Harvest dhe shkoni te faqja e integrimeve të Google Workspace (https://www.getharvest.com/integrations/google-workspace). Më pas instaloni shtesën Harvest for Gmail™ duke ndjekur udhëzimet e dhëna. Pasi të instalohet, do të keni mundësi të shijoni veçoritë e përmendura më parë.

Punë e përmirësuar në grup dhe menaxhim efektiv i buxhetit me Harvest dhe Gmail

Ky integrim gjithashtu lehtëson bashkëpunimin ndërmjet anëtarëve të ekipit dhe kontrollin e buxheteve. Mund të shikoni raportet e kohës dhe të menaxhoni buxhetet drejtpërdrejt nga Gmail. Përveç kësaj, ndarja e këtij informacioni me kolegët tuaj bëhet më e lehtë, duke promovuar kështu një komunikim më të mirë dhe koordinim optimal të projekteve.

Për më tepër, integrimi i Harvest dhe Gmail lejon që anëtarët e ekipit t'u dërgohen kujtesa automatike për të mbajtur rregullisht kohën e tyre të punës. Kjo veçori është veçanërisht e dobishme për të siguruar saktësinë e të dhënave dhe për të lehtësuar menaxhimin e burimeve njerëzore.

Integrimi i Harvest dhe Gmail është plotësisht i disponueshëm në frëngjisht, duke i lejuar përdoruesit që flasin frëngjisht të përfitojnë plotësisht nga ky kombinim.

Harvest është një platformë e njohur e gjurmimit dhe faturimit të kohës. Ndihmon ekipet të gjurmojnë kohën e shpenzuar në projekte, të përcaktojnë buxhetet dhe të faturojnë klientët e tyre. Me Harvest, organizatat mund të kuptojnë dhe menaxhojnë më mirë kohën dhe burimet e tyre të punës. Për të mësuar më shumë, vizitoni faqen e internetit të Harvest (getharvest.com) dhe filloni sot.

Si përfundim, integrimi i Harvest dhe Gmail u ofron profesionistëve shumë përparësi. Duke e bërë më të aksesueshëm gjurmimin e kohës, duke përmirësuar bashkëpunimin dhe duke optimizuar menaxhimin e buxhetit, ky kombinim forcon punën në grup dhe rrit produktivitetin. Mos vononi të përfitoni nga kjo zgjidhje inovative për të nxitur biznesin tuaj.