Për cilat përpjekje po flasim?

Ju, si punonjësit tuaj, kryeni një numër veprimesh që nuk janë të lidhura në mënyrë rigoroze me objektivat tuaja të punës: ndryshoni ritmin e punës tuaj përnjëherë, kërkoni nga mbikëqyrësi për detaje për të transmetuar më mirë udhëzimet tuaja, bëni sugjerime edhe atëherë. se asgjë nuk ju detyron, të ndihmoni disa nga bashkëpunëtorët tuaj, etj. Ne shohim që telepunimi bie në këtë kategori përpjekjesh përveç atyre që rezultojnë posaçërisht nga detyrat që duhen kryer. U desh shumë kohë për ta marrë parasysh. Ishte një sociolog, Johannes Siegrist, në fillim të viteve 80, ai që krijoi një model për t'i kualifikuar ata. Ai theksoi dy grupe përpjekjesh:

  • përpjekjet e pësuara: këto janë veprimet e kryera nga punonjësi për t'iu përgjigjur kufizimeve që vijnë nga mjedisi ...

Vazhdoni të lexoni artikullin në faqen origjinale

LEXO  Mësoni bazat e sigurisë dixhitale