Përshkrim

Objektivi kryesor i këtij mësimi të parë është të bëjë një prezantim të mirë me frëngjisht të saktë. Gjatë një kontakti të parë, është e rëndësishme të jepni informacion që identifikon personin me të cilin po flisni, në mënyrë që të krijoni një lidhje besimi për pjesën tjetër të shkëmbimit.

Sidoqoftë, njohja e mirë e gjuhës fillon me të mësuarit se si funksionon ajo!