Planeti ynë MOOC fton nxënësit të zbulojnë ose rizbulojnë historinë gjeologjike të Tokës në sistemin diellor. Qëllimi i tij është të ofrojë një gjendje të artit të njohurive mbi këtë temë dhe të tregojë se ndërkohë që janë arritur disa rezultate, ende lindin pyetje të rendit të parë.

Ky MOOC do të fokusohet në vendin që zë planeti ynë në sistemin diellor. Ai do të diskutojë gjithashtu skenarët e favorizuar aktualisht për të shpjeguar formimin e planetit tonë më shumë se 4,5 miliardë vjet më parë.

Më pas, kursi do të prezantojë Tokën gjeologjike e cila është ftohur që nga lindja e saj, gjë që e bën atë një planet ende aktiv sot, si dhe dëshmitarët e këtij aktiviteti: tërmetet, vullkanizmi, por edhe fusha magnetike e Tokës.

Ai do të trajtojë gjithashtu aktivitetin gjeologjik të planetit tonë, i cili pasqyron veprimin e forcave të konsiderueshme që kanë formësuar Tokën siç e njohim ne.

Ky kurs më në fund do të fokusohet në Tokën nën oqeane dhe në fundin e oqeanit i cili strehon një aktivitet shumë të pasur biologjik, i cili na vë në pikëpyetje rreth shfaqjes së mundshme të jetës në kilometrat e parë të Tokës së ngurtë.

Vazhdoni të lexoni artikullin në faqen origjinale

LEXO  Si të bëheni anëtar i bankës së kursimeve?