Punë në telelekt: plan veprimi për të forcuar përdorimin e tij

Për shkak të nivelit shumë të lartë të qarkullimit të virusit dhe varianteve të tij, Jean Castex u kërkon kompanive të qëndrojnë vigjilente për rreziqet e ndotjes dhe citon studimin e fundit të kryer nga Institut Pasteur i cili tregon se vendet e punës përfaqësojnë 29% të rasteve të identifikuara.

Të gjitha ndërmarrjet që munden, për këtë arsye duhet të vazhdojnë të nxisin teleworking sa më shumë që të jetë e mundur duke mbajtur një ditë ballë për ballë për punonjësit që dëshirojnë. Qëllimi është gjithmonë të paktën 4 nga 5 ditë në telework.

Por, përkundër ndërhyrjeve të ndryshme nga Qeveria për të kujtuar njerëzit se teleworking duhet të jetë rregull për të gjitha aktivitetet që e lejojnë atë, niveli i teleworking është ende më i ulët se ai i muajit nëntor.

Për të forcuar efektivitetin e përdorimit të telework, një udhëzim i datës 18 mars 2021 nga Ministri i Brendshëm, Ministri i Punës dhe Ministri i Shërbimit Civil kërkon që Prefektët e departamenteve të vendosura nën mbikëqyrje të zgjeruar, të vendosni në zbatim një plan veprimi.

Ky udhëzim specifikon që ky plan veprimi mund të parashikojë në veçanti:

kontakte sistematike me kompani të cilat ...