Pijshmëria e ujit, parandalimi i përmbytjeve, ruajtja e mjediseve ujore janë të gjitha tema të cilat trajtohen nga autoritetet publike. Por cila është saktësisht politika e ujit në Francë? Kush kujdeset për menaxhimin dhe trajtimin e ujit? Si zbatohet kjo politikë dhe me çfarë financimi? Kaq shumë pyetje që përgjigjet ky MOOC.

Ai ju sjell njohuritë kryesore për të kuptuar menaxhimin, funksionimin dhe sfidat e politikës publike të ujit në Francë, duke trajtuar elementët e mëposhtëm në 5 pyetje:

  • Përkufizimi dhe fushëveprimi i politikës publike
  • Historia e politikave publike
  • Aktorët dhe qeverisja
  • Metodat e zbatimit
  • Kostoja dhe çmimi i përdoruesit
  • Sfidat aktuale dhe të ardhshme

Kjo mooc do t'ju lejojë të kuptoni politikën publike të ujit në Francë.

Vazhdoni të lexoni artikullin në faqen origjinale →