Objektivi i këtij MOOC është të prezantojë trajnimet dhe profesionet e Gjeografisë: sektorët e saj të veprimtarisë, mundësitë e saj profesionale dhe rrugët e mundshme të studimit.

Përmbajtja e paraqitur në këtë kurs është prodhuar nga ekipe mësimore nga arsimi i lartë në partneritet me Onisep. Kështu që mund të jeni të sigurt se përmbajtja është e besueshme, e krijuar nga ekspertë të fushës.

Vizioni që ne përgjithësisht kemi për gjeografinë është ai që mësohet në shkollën e mesme dhe të mesme. Por gjeografia është shumë më tepër pjesë e jetës suaj të përditshme nga sa mendoni. Nëpërmjet këtij kursi do të zbuloni sektorët e veprimtarisë që lidhen ngushtë me këtë disiplinë: mjedisi, urbanistika, transporti, gjeomatika apo edhe kultura dhe trashëgimia. Ne ju ofrojmë një zbulim të këtyre sektorëve të aktivitetit falë profesionistëve që do të vijnë t'ju prezantojnë jetën e tyre të përditshme. Më pas do të diskutojmë studimet që bëjnë të mundur arritjen e këtyre aktorëve të së nesërmes. Cilat rrugë? Sa gjatë? Për të bërë çfarë? Së fundi, ne do t'ju ftojmë të viheni në vendin e një gjeografi përmes një aktiviteti që ju ofron mundësinë për të përdorur një GIS. Ju nuk e dini se çfarë është një GIS? Ejani dhe zbuloni!