Print Friendly, PDF & Email

Qëllimi i këtij kursi është të prezantojë profesionet e kontabilitetit, kontrollit dhe auditimit në aspektet e tyre të ndryshme si dhe shtigjet e mundshme të trajnimit.

Këto profesione janë shumë të shumta, shumë të ndryshme dhe ekzistojnë në të gjitha llojet e organizatave. Ata ofrojnë shumë mundësi pune, në nivele të ndryshme. Për të lulëzuar në këto profesione, duhet numrat e dashurisë pa pasur nevojë të jesh i shkëlqyer në matematikë, të jesh rigoroz, krijues, kurioz, kanë një aftësi të mira ndërpersonale, të jetë në gjendje të përshtatet.

Kurset e trajnimit lejojnë fitojnë aftësi solide në shumë fusha të menaxhimit. Ata synojnë të trajnojnë njerëz që do të jenë në gjendje të përshtaten me profesionet që ndryshojnë me shpejtësi, veçanërisht për shkak të teknologjive të reja.

 

Përmbajtja e paraqitur në këtë kurs është prodhuar nga ekipe mësimore nga arsimi i lartë në partneritet me Onisep. Kështu që mund të jeni të sigurt se përmbajtja është e besueshme, e krijuar nga ekspertë të fushës.

Vazhdoni të lexoni artikullin në faqen origjinale

LEXO  Zhvilloni biznesin tuaj përmes transformimit dixhital