Ju jeni të interesuar për historinë, për atë nga këtu dhe gjetkë; ju pëlqen arti dhe kultura, në të gjitha format e tyre; vlerësoni objektet e bukura, objektet e vjetra dhe pyesni veten sesi brezat e ardhshëm do të zbulojnë objektet e jetës sonë të përditshme... Jeni të bindur se njohja dhe bërja e njohur e botëve të së djeshmes mund të krijojë karriera të së ardhmes...

Profesionet e trashëgimisë kulturore, nëse kanë një interes të përbashkët për artin dhe kulturën e të gjitha epokave, përfshijnë një mori profesionesh, të ndryshme dhe plotësuese, të cilat mund të ushtrohen në vende gërmimi, në punishte, në laboratorë, në biblioteka, në muze. , në galeri, në festivale, me organizata publike apo private...

Ky MOOC do t'ju lejojë të identifikoni dhe njihni më mirë disa nga këto profesione, të paraqitura nga profesionistë dhe studentë që dëshmojnë për rrugën e tyre të trajnimit. Ai specifikon njohuritë dhe aftësitë thelbësore. Ai nënvizon dallimet dhe plotësimet e trajnimit në arkeologji, histori arti, konservim dhe restaurim të trashëgimisë, promovim dhe ndërmjetësim kulturor.