Deri në fund të këtij kursi, ju do të jeni në gjendje të:

  • programues një mikrokontrollues Arduino
  • Ndërfaqja Arduino me sensorë analogë dhe dixhitalë (buton, dritë, zhurmë, prezencë, sensorë presioni, etj.)
  • shfrytëzuesi një bibliotekë softuerësh (për të kontrolluar motorët, prizat e dritës, zërin, etj.)
  • Dekodoni konceptet kryesore të prototipizimit nga Fablabs (të mësuarit me shembull, prototipizim i shpejtë, etj.)

Përshkrim

Ky MOOC është pjesa e dytë e kursit të Prodhimit Dixhital.

Falë këtij MOOC, ju mundeni shpejt programoni dhe ndërtoni një objekt ndërveprues pasi të ketë marrë njohuritë bazë në elektronikë dhe zhvillim kompjuterik. Do të jesh në gjendje të programoni një arduino, një kompjuter i vogël i përdorur në FabLabs për t'i bërë objektet inteligjente.

Ju do të bashkëpunoni mes nxënësve, do të diskutoni me ekspertët e këtij MOOC dhe do të mësoni se si të bëheni një i vërtetë "krijues"!

Vazhdoni të lexoni artikullin në faqen origjinale

LEXO  E drejta e gatishmërisë së përfaqësuesit të stafit: caktimi i fushës së veprimit