I ngritur më 1 janar 2019, projekti i tranzicionit profesional lejon punonjësit që dëshirojnë të ndryshojnë profesionin ose profesionin e tyre të financojnë kurse trajnimi për çertifikim në lidhje me projektin e tyre.

i rëndësishëm
Si pjesë e evolucionit të epidemisë COVID-19, Ministria e Punës ka publikuar një pyetje dhe përgjigje për kursantët në projektin e tranzicionit profesional.

Plani i rimëkëmbjes së biznesit: përforcimi i fondeve të alokuara për projektet e tranzicionit profesional

Si pjesë e planit të ringjalljes së aktivitetit, qeveria po forcon kreditë e alokuara për shoqatat Transitions Pro për të rritur numrin e përfituesve të projekteve profesionale të tranzicionit.

Kreditë: 100 milion € në 2021

Cili është projekti i tranzicionit profesional?

Projekti i tranzicionit profesional zëvendëson sistemin e vjetër CIF, të anuluar që nga 1 janari 2019: lejon, në fakt, vazhdimin e fondeve për trajnimin e rikualifikuar me leje shoqëruese. Sidoqoftë, konturet dhe modalitetet e tij të aksesit kanë evoluar.

Projekti i tranzicionit profesional është një metodë e veçantë e mobilizimit të llogari personale e trajnimit, lejimi i punonjësve që dëshirojnë të ndryshojnë punë ose profesione të financojnë kurse trajnimi certifikuese në lidhje me projektin e tyre. Në këtë