Promovimi i sportit në vendin e punës: toleranca e zbatuar në Dhjetor 2019

Për të inkurajuar praktikën e sportit në një kompani, Qeveria donte që aktivitetet sportive të ofruara brenda kompanisë të mos konsiderohen si përfitim në natyrë.

Në Dhjetor 2019, një letër nga Departamenti i Sigurimeve Shoqërore zbut rregullat për t'iu nënshtruar kontributeve shoqërore avantazhin e konstituuar nga sigurimi i aksesit në pajisjet sportive.

Para kësaj tolerance administrative, vetëm aktivitetet sportive të ofruara nga komiteti social dhe ekonomik ose nga punëdhënësi, në mungesë të një CSE, përjashtoheshin nga kontributet në kushte të caktuara.

Sot, në zbatim të kësaj tolerance, ju mund të përfitoni, edhe nëse kompania juaj ka një CSE, nga përjashtimi social kur ua vini në dispozicion të gjithë punonjësve:

qasja në pajisjet e dedikuara për kryerjen e aktiviteteve sportive të tilla si një palestër që i përket kompanisë ose një hapësirë ​​e menaxhuar nga kompania, ose për të cilën jeni përgjegjës për marrjen me qira; aktivitete sportive ose fizike dhe sportive në njërën nga këto hapësira.

Ju lutem vini re se kjo përjashtim nuk zbatohet kur financoni ose merrni pjesë në tarifat e pajtimit individual të ...

Vazhdoni të lexoni artikullin në faqen origjinale

LEXO  Punëdhënësi im më detyroi të punoja gjatë papunësisë time të pjesshme: çfarë të bëj?