Kur shkruani, të gjithë bëjnë gabime… Pse?

Sepse gjuha frënge është e vështirë për tu zotëruar. Ka shumë vështirësi specifike, siç janë rregullat e marrëveshjes që përfshijnë shkronja të heshtura, ose sistemin e theksimeve, homofonët, bashkëtingëlloret e dyfishta.

Sepse shkëmbimet e shkruara po shkojnë gjithnjë e më shpejt. Mendoni për sasinë e postave elektronike të shkëmbyera çdo ditë, ose komunikimin e menjëhershëm të bisedës. Në të dy rastet, të rrallë janë njerëzit që korrigjojnë me kujdes para se të klikojnë në "Dërgo"!

Sepse, në një mjedis profesional, ne shkruajmë nën presion. Duhet të ndërtosh mesazhe duke qenë të saktë në fjalët e tua zvogëlon vëmendjen që i kushtohet formës. Gabimet e mbetura jo gjithmonë vijnë nga mungesa ...

Vazhdoni të lexoni artikullin në faqen origjinale →