Nëse hezitoni të përdorni Zyra 365, ce udhëzues falas për video është për ju.
Ai paraqet oferta të ndryshme profesionale të Office 365 dhe ju lejon të kuptoni se për çfarë përdoren mjetet e ndryshme.

Në këtë manual, mjetet ndahen nga kategoritë e mëposhtme:

Më në fund, unë ju paraqes Përparësitë e përdorimit të Microsoft Office 365.
Ky udhëzues është një hyrje në timen Trajnim Office 365 që do të gjeni në platformë ...