Ju keni pësuar një humbje gjatë periudhës së papunësisë së pjesshme për shkak të krizës shëndetësore. Ju jeni paguar vetëm deri në 70% të pagës tuaj edhe pse, me kërkesën e punëdhënësit tuaj, ju keni punuar në të vërtetë, në kompani ose telework, dhe / ose jeni detyruar të merrni ditë pushimi. leje ose RTT përtej kuotës së autorizuar. Sidoqoftë, duhet të keni marrë 100% të shpërblimit tuaj.

Ne ju këshillojmë që t'i kërkoni punëdhënësit tuaj që të rregullojë pagesën e kësaj kohe aktuale të punës (dhe mundësisht lejen ose RTT të marrë përveç kuotës së autorizuar) duke i shpjeguar atij se ai ishte trajtuar, gabimisht, nën skemën e papunësisë. të pjesshme dhe sigurimin e provave.

Raportoni atë brenda ... ose drejtpërdrejt nga jashtë

A po e bën një vesh të shurdhër? Kontaktoni komitetin social dhe ekonomik (CSE) të kompanisë tuaj ose një përfaqësues të stafit. Nëse nuk ka përfaqësues të stafit, tregojini punëdhënësit që do të duhet të kontaktoni inspektoratin e punës ose Drejtorinë Rajonale për Ndërmarrje, Konkurrencë, Konsum, Punë dhe ...