Objektivi i kësaj lënde është të paraqesë sektorin e mjedisit dhe planifikimit rajonal në aspekte të ndryshme të tij dhe mundësitë e mundshme profesionale.

Ai synon të kuptojë më mirë disiplinat e paraqitura dhe tregtinë me ambicie për të ndihmuar nxënësit e shkollave të mesme të gjejnë rrugën e tyre përmes një grupi MOOC-sh, pjesë e të cilave është ky kurs, i cili quhet ProjetSUP.

Përmbajtja e paraqitur në këtë kurs është prodhuar nga ekipe mësimore nga arsimi i lartë në partneritet me Onisep. Kështu që mund të jeni të sigurt se përmbajtja është e besueshme, e krijuar nga ekspertë të fushës.

 

Nëse ju pëlqen natyra, fshati, dëshironi të investoni konkretisht për një territor dhe nëse jeni të interesuar për gjithçka që lidhet me mbrojtjen e mjedisit, zhvillimin rural, lidhjet qytet-fshat, ... Atëherë ky MOOC është për ju. ! Ai do të hapë dyert për diversitetin e profesioneve në menaxhimin e burimeve natyrore (ujë, pyll), menaxhimin e mjedisit, planifikimin dhe zhvillimin e përdorimit të tokës.

Vazhdoni të lexoni artikullin në faqen origjinale

LEXO  Bazat e programimit