Që nga fillimi i krizës shëndetësore, kërkesat për ndalesa të punës kanë shpërthyer. Një rritje e cila shpjegohet veçanërisht me zgjerimin e kushteve të çështjes. Sipas sëmundjes vjetore të mungesës së barometrit Malakoff Humanis, botuar më 16 nëntor 2020, numri i pushimeve afatgjata të sëmundjes - prandaj tejkalon 30 ditët - u rrit me 33% në sektorin privat midis shtatorit 2019 dhe gushtit të vitit 2020, krahasuar me dymbëdhjetë muajt e mëparshëm.

Hetimi nuk përfshin ndalesa në punë të lëshuara me rastin e burgosjes së parë për kujdestarët e fëmijëve ose punonjësit që konsiderohen "të prekshëm" ndaj epidemisë së koronavirusit. Kohëzgjatja mesatare e këtyre ndalesave afatgjata vlerësohet në 94 ditë.

Shumica e sëmundjeve "të lidhura me punën"

Gjatë kësaj periudhe dymbëdhjetë mujore, Ifop vlerëson se 60% e kompanive në sektorin privat kanë regjistruar të paktën një pushim të gjatë sëmundjeje kundrejt 56% midis shtatorit 2018 dhe gushtit 2019. Një situatë e cila ka çuar në "vështirësi të riorganizimit. »Në 52% të ndërmarrjeve.

Sondazhi i Ifop i kryer ndërmjet 24 gushtit dhe