Isshtë një revolucion i vogël që do të përjetojnë pak më shumë se 1,3 milion profesionistë liberalë. Ligji i financimit të Sigurimeve Shoqërore për vitin 2021 parashikon krijimin e një skeme të vetme dhe të detyrueshme të ndihmës ditore (IJ) në rast të pushimit mjekësor për të gjithë profesionistët liberalë të lidhur me Fondin Kombëtar të Sigurimeve. Mosha e vjetër e profesioneve liberale (CNAVPL). Ky sistem do të hyjë në fuqi nga 1 korriku. Nëse do të njiheshin parimet kryesore, modalitetet praktike sapo janë zbuluar.

Pse krijimi i një skeme të përbashkët të shtesave ditore?

Sot, sistemi i mbrojtjes sociale për profesionistët liberalë sa i përket shtesave ditore nuk është homogjen sipas profesioneve. Nga dhjetë fondet e pensionit dhe providencës që bashkojnë profesionet liberale (me përjashtim të avokatëve), vetëm katër parashikojnë pagimin e shtesave ditore në rast të pushimit mjekësor. Këto janë ato të mjekëve, ndihmësve mjekësorë, llogaritarëve, dentistëve dhe mamive. Por kompensimi nuk fillon deri në ditën e 91-të të pushimit mjekësor! Për krahasim, janë vetëm tre ditë për të punësuarit në sektorin privat ose të vetëpunësuarit. Rezultati, ndërsa tregtarët dhe artizanët përfitojnë ndihma ditore në rast të pushimit të sëmundjes, sëmundjes ose